Privacyverklaring

Flipz.nl en privacy

Flipz.nl is een onafhankelijke onderneming met winstoogmerk, voor bedrijven en consumenten. Via onze website bieden wij allerlei producten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze onderneming samen met andere organisaties of bedrijven. Meestal winkeliers zgn. verkooppunten. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Datdoen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via dezeprivacyverklaring;

• Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;

Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde producten te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

• Aanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij de aankoop van onze producten op onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de bestellingen en bezoek website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

• E-mailadres

• Naam en achternaam

• Telefoonnummer

• Adres en woonplaats

• IBAN

• Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een wens, of een bericht in het
contactformulier

• Vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft.

Doeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke functionaliteiten jij gebruikt):

• Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en (bezorg)diensten.

• Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.

• Om je te benaderen over een eventuele klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen.

• Om te weten te komen welke onderwerpen/interesses spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten wij gaan testen of controleren.

• Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van nieuwsbrieven, email en/of post.

• Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Proflering en cookies).

• Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook de alinea Proflering en cookies).

• Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties.

• Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, email, per post of telefonisch.

• Om onze websites te verbeteren.

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van ons ICT-systeem zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht jouw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsindicent is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook jouw persoonsgegevens, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen
bezitten. Wij maken de volgende back-ups:

• Dagelijkse back-ups van de website (Mijn Domein) die wij maximaal 30 dagen bewaren

• Maandelijkse back-ups op externe harddrive die wij maximaal 1 jaar bewaren

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven. Ook kan het zijn dat een van onze verkooppunten jouw bestelling voor ons in orde brengt, dan is dat nodig om jouw bestelling naar je te doen toekomen.

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens van je aankopen in onze webshop of via facebook/instagramm) met elkaar, om jou de beste ervaring te kunnen bieden.

Door jouw gegevens te combineren, kunnen wij jou gepersonaliseerde aanbiedingen (bijvoorbeeld nieuwe collecties of nieuwsbrieven) doen die aansluiten bij jouw interesses. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn. Aan de hand van deze proflering maken wij op groepsniveau selecties. Wij zullen je op basis hiervan echter nooit voor een van onze producten uitsluiten.

Gebruik voor marketingdoeleinden

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kun je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief.

Cookies

Bij het verzamelen van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetrefende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Informatie op de website

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten van Flipz.nl. Voor meer informatie bekijk je onze algemene voorwaarden of neem je contact met ons op.

Flipz.nl
Texellaan 33
5691 ZL, Son en Breugel

KvK-nummer: 70408823
BTW-nummer: NL001683017B52

Telefoon: +31 6 12 29 66 11
E-mail: info@flipz.nl